Inici > Avís legal

AVÍS LEGAL

Boira Comercial Tècnica, S.L.
Av. del Castell, 6
08570 - TORELLÓ (Barcelona)
Tel: 93 180 01 10
Fax: 93 850 55 61
boiract@boiract.cat 

CIF: B-65578510
Dom. social: Av. del Castell, 6 - 08570 , Torelló (Barcelona).
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Vol. 42668, Foli 78, Full B413658, Inscr. 1a.

Dades del domini www.boiract.cat

Nom: Boira Comercial Tècnica, SL
Mail:boiract@boiract.cat

Boira Comercial Tècnica, SL és titular dels drets de propietat, intel·lectual i industrial d'aquest web, de les seves pàgines, pantalles i de la informació que contenen; així com de les seves marques i logos.

Boira Comercial Tècnica, SL es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en aquesta pàgina web, i pot limitar o no permetre l'accés a la informació continguda.

L'ús del web o dels seus enllaços es fan per compte i risc propis. Boira Comercial Tècnica, SL no assumeix cap responsabilitat per danys derivats de la utilització del web o dels seus enllaços, així com no es responsabilitza dels comentaris que hi aparèixen ni els hi dóna suport necessàriament al publicar-los.

PRIVACITAT: política de protecció de dades de caràcter personal del web www.boiract.cat

www.boiract.cat garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

Tanmateix, si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina de www.boiract.cat, podeu enviar un mail a boiract@boiract.cat.

TARIFES DE PREUS

Els preus de Boira Comercial Tècnica són de caràcter públic i es poden consultar a través de la web.

Boira Comercial Tècnica (d'ara en endavant "Boira"), es reserva el dret de modificar els productes i els seus preus sense previ avís.

IMPOSTOS

Tots els preus publicats en aquesta web no inclouen IVA (Impost Sobre el Valor Afegit).

Tots els impostos, taxes i cànons generats per la venta d'un producte aniran a càrrec del comprador.

FORMA DE PAGAMENT

Per poder realitzar una compra, caldrà estar registrat com a client. A través de "registre de clients", s'haurà d'omplir el formulari i escollir un nom d'usuari i contrasenya.

Els clients habituals de Boira no s'han de registrar com a clients nous, sinó que podran entrar al seu compte amb el nom d'usuari i contrasenya que hauran d'haver sol·licitat prèviament a Boira a través del correu electrònic boiract@boiract.cat .

La forma de pagament es podrà escollir en el moment de formalitzar la compra.

En el cas dels clients ocasionals, el pagament es podrà realitzarà mitjançant: targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària o Paypal.

Quan es tracti d'un client habitual, a més de les formes de pagament ja esmentades, també es podrà realitzar el pagament a crèdit, que dependrà de les condicions que cada client hagi negociades prèviament amb Boira

Si el comprador incompleix l'obligació de pagament , Boira pot exigir la devolució del material i l'import dels efectes pendents.

La demora del pagament per part del client implicarà a més de l'abonament de l'import, els interessos i les despeses bancàries que s'hauran originat.

TERMINIS, ENTREGUES I PORTS

El termini de lliurament no superarà els 30 dies.

En funció de la zona d'enviament es carregarà una quantitat en concepte de ports, la qual es mostrarà avanç de finalitzar la compra.

Les entregues es realitzaran dins l'horari laboral habitual a la direcció facilitada per el comprador. No es faran enviaments dissabtes, diumenges o festius.

El comprador té l'obligació d'inspeccionar la mercaderia entregada per l'agencia de transport. En cas de que hi hagi qualsevol incidència, el comprador ho haurà d'indicar a l'albarà de l'agencia i comunicar-ho a Boira mitjançant el correu electrònic boiract@boiract.cat . La mercaderia s'entendrà acceptada, en cas de que no s'hagi notificat el contrari, un cop transcorregudes 24 hores des de l'entrega.

Si en el moment de l'entrega no hi hagi ningú a la direcció que ha facilitat el comprador, el transportista deixarà un avís per tal que el comprador s'hi posi en contacte per concretar una nova data d'entrega. Si transcorreguts 15 dies naturals des de la notificació d'avís el comprador no s'ha posat en contacte amb l'agencia de transports, el material serà retornat a Boira. Les despeses d'enviament i devolució aniran a càrrec del comprador.

Si passat el termini de 30 dies el comprador no ha rebut la mercaderia, caldrà que ho comuniqui a Boira a través del correu electrònic boiract@boiract.cat ,indicant el seu número de comanda. El comprador rebrà una resposta a través d'aquest mateix correu tan aviat com sigui possible.

Boira no es fa càrrec de possibles errors o omissions que hagi pogut cometre el client un cop feta la comanda, així com tampoc es fa responsable d'errors o perjudicis causats en l'entrega si la direcció que ha facilitat el comprador no és correcta.

DEVOLUCIONS

El comprador podrà realitzar la devolució de la mercaderia en un termini de 15 dies. Aquesta devolució pot comportar un càrrec extra al comprador en concepte de ports.

Els ports aniran a càrrec de Boira si la devolució s'emet per material defectuós o en cas de que el material no correspongui al que s'havia sol·licitat. Els ports es retornaran només en cas de que es reculli la totalitat de la comanda.

Una vegada Boira hagi rebut la mercaderia retornada pel comprador, s'abonarà l'import corresponent en un termini màxim de 30 dies.

Boira es reserva el dret de no acceptar devolucions en cas de que hagi passat el termini de 15 dies, si el producte és retornat en mal estat, si no conserva el seu embalatge original o si és retornat sense els documents originals.

CONDICIONS D'US

Boira garanteix el correcta funcionament dels seus productes en condicions normals.

Boira no es fa responsable de possibles danys al comprador o a tercers en cas de que els productes hagin sigut sotmesos a alteracions o se n'hagi fet un ús indegut. Qualsevol manipulació, transformació o modificació que es realitzi al producte fa que Boira quedi exempt de qualsevol responsabilitat.

RESERVA DE DOMINI

Boira es reserva la propietat de la mercaderia fins al moment en què el comprador hagi abonat l'import total.

Referent als clients amb forma de pagament a crèdit, un cop s'hagi entregat el material, la propietat seguirà sent de Boira fins que s'hagi abonat fins a l'últim venciment.Boira Comercial Tècnica S.L. | Av. del Castell, 6 | 08570 - TORELLÓ (Barcelona) | Tel: 93 180 01 10 | Fax: 93 850 55 61 | www.boiract.cat | boiract@boiract.cat

INICI  |   QUI SOM  |   ON ESTEM  |   COMPRA / VENDA  |   CISTELLA  |   CONTACTE  |   REGISTRE DE CLIENTS  |   AVÍS LEGAL  |   POLÍTICA DE PRIVACITAT  |   CONDICIONS DE VENDA